Hỗ trợ trực tuyến

Bán hàng

 • Chức danh
  Quản lý
 • name_worker
  Ms. Mơ
 • main
 • cellphone
  (+84) 0915599098
 • skype2
 • Sale & Marketing

 • Chức danh
  Quản lý
 • name_worker
  Mr. Ngân
 • main
 • cellphone
  0909220906
 • skype2
 • Phòng Kinh Doanh

 • Chức danh
  Quản lý kinh doanh
 • name_worker
  Ms. Linh
 • main
 • cellphone
  (+84) 976099925
 • skype2
 • Phòng kinh Doanh

 • Chức danh
  Quản lý kinh doanh
 • name_worker
  Ms. Thảo
 • main
 • cellphone
  (+84) 907354381
 • skype2
 • Phòng Kinh Doanh

 • Chức danh
  Nhân viên kinh doanh
 • name_worker
  Ms. Ngà
 • main
 • cellphone
  (+84) 0703682678
 • skype2
 • TIN NÓNG

  INOX Láp-Thanh-La

  Cloud Zoom small image
  Thép hình khác (H-I-U-C)
  • Mã sản phẩm: HIUC001
  • Tình trạng: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ vnđ

   Standard (Grade) / Tiêu chuẩn & Mác Thép: 

   • AISI : CSL01 (Ni.1%), CSL02 (Ni. 4%), 204C0, 301, 304/304L, 304H, 310, 316/316 L, 316Ti, 321
   • DIN : WNR 1.4301, WNR 1.4307, WNR 1.4401, WNR1.4404, WNR 1.4571, WNR 104541

   Surfface/Bề mặt:    No.1

  Liên hệ đặt hàng

  Equal Leg Angles


  Size (mm) Thickness (mm) Size (Inch) Thickness (Inch)
  20 x 20 3 to 5 ¾" x 3/4" 1/8", 3/16"
  25 x 25 3 to 6 1" x 1" 1/8", 3/16", 1/4"
  30 x 30 3 to 6 1 ¼" x 1 1/4" 1/8", 3/16", ¼"
  35 x 35 3 to 6 1 3/8" x 1 3/8" 1/8", 3/16", ¼"
  40 x 40 3 to 10 1 ½" x 1 ½" 1/8", 3/16", ¼", 5/16", 3/8"
  50 x 50 3 to 10 2" x 2" 1/8", 3/16", ¼", 5/16", 3/18"
  60 x 60 5 to 10 2 3/8" x 2 3/8" 3/16", ¼", 5/16", 3/18"
  65 x 65 5 to 10 2 ½" x 2 1/2" 3/16", ¼", 5/16", 3/8"
  70 x 70 6 to 10 2 ¾" x 2 ¾" ¼", 5/16", 3/8"
  75 x 75 6 to 12 3" x 3" ¼", 5/16", 3/8", 1/2"
  80 x 80 6 to 12 3 1/8" x 3 1/8" ¼", 5/16", 3/8", 1/2"
  90 x 90 6 to 12 3 ½" x 3 1/2" ¼", 5/16", 3/8", 1/2"
  100 x 100 6 to 12 4" x 4" ¼", 5/16", 3/8", 1/2"
  120 x 120 8 to 12 4 ¾" x 4 ¾" 5/16", 3/8", 1/2"
  125 x 125 8 to 12 5" x 5" 5/16", 3/8", 1/2"
  150 x 150 8 to 12 6" x 6" 5/16", 3/8", 1/2"

  Unequal Leg Angles

  Size (mm) Size (Inch)
  50 x 25 x 5 2" x 1" x 3/16"
  50 x 25 x 6 2" x 1" x 1/4"
  50 x 30 x 5 2" x 11/4" x 3/16"
  60 x 30 x 5 2 3/8" x 1 1/ 4" x 3/16"
  60 x 40 x 5 2 3/8" x 1 ½" x 3/16
  75 x 50 x 6 3" x 2" x ¼"
  75 x 50 x 8 3" x 2" x5/16"
  75 x 50 x 10 3" x 2" x 3/8"
  80 x 40 x 5 3 1/8" x 1½" x 3/16"
  80 x 40 x 6 3 1/8" x 1 ½" x 1/4"
  80 x 40 x 8 3 1/8" x 1 ½" x 5/16"
  80 x 40 x 10 3 1/8" x 1 ½" x 3/8"
  100 x 75 x 6 4" x 3" x 1/4"
  100 x 75 x 10 4" x 3" x 3/8"
  125 x 75 x 6 5" x 3" x 1/4"
  125 x 75 x 10 5" x 3" x 3/8"
  150 x 75 x 10 6 " x 3" x 3/8"
  150 x 100 x 10 6" x 4" x 3/8"
  150 x 100 x 12 6" x 4" x 1/2"

  Taper Channel

  Dimensions (mm) Dimensions (Inch)
  50 x 25 x 3 x 3.5 2 " x 1" x 1/8" x 1/8"
  50 x 25 x 5 x 6 2" x 1" x 3/16" x 1/4"
  100 x 40 x 5x 5 4" x 1.58" x 0.18: x 0.18
  100 x 45 x 6 x 6 4 " x 1.75" x 0.25" x 0.25"
  100 x 45 x 8 x 5 4" x 1.721" x 0.321" x 3/16"
  100 x 50 x 6 x 6 4" x 2" x 0.25" x 0.25"
  150 x 50 x 8 x 6 6" x 1.92" x 0.343" x 0.2"

  Flats

  Size (mm) Thickness (mm) Size (Inch) Thickness (Inch)
  25 4 to 20 1" 3/16", ¼", 5/16", 3/8", ½", 5/8", ¾",
  30 4 to 25 1 1/2" 3/16", ¼", 5/16", 3/8", ½", 5/8", ¾", 1"
  35 4 to 25 1 3/8" 3/16, ¼", 5/16", 3/8", ½", 5/8", ¾", 1"
  40 4 to 25 1 1/2" 3/16, ¼", 5/16", 3/8", ½", 5/8", ¾", 1"
  45 4 to 25 1 3/4" 3/16, ¼", 5/16", 3/8", ½", 5/8", ¾", 1"
  50 4 to 25 2 " 3/16, ¼", 5/16", 3/8", ½", 5/8", ¾", 1"
  60 5 to 25 2 3/4" 3/16, ¼", 5/16", 3/8", ½", 5/8", ¾", 1"
  65 5 to 25 2 1/2" 3/16", ¼", 5/16", 3/8", ½", 5/8", ¾", 1"
  70 5 to 25 2 3/4" 3/16", ¼", 5/16", 3/8", ½", 5/8", ¾", 1"
  75 5 to 25 3" 3/16", ¼", 5/16", 3/8", ½", 5/8", ¾", 1"
  80 6 to 25 3 1/8" ¼", 5/16", 3/8", ½", 5/8", ¾", 1"
  90 6 to 25 3 1/2" ¼", 5/16", 3/8", ½", 5/8", ¾", 1"
  100 6 to 25 4" ¼", 5/16", 3/8", ½", 5/8", ¾", 1"
  110 8 to 25 4 3/8" 5/16", 3/8", ½", 5/8", ¾", 1"
  120 8 to 25 4 3/4" 5/16", 3/8", ½", 5/8", ¾", 1"
  125 8 to 25 5" 5/16", 3/8", ½", 5/8", ¾", 1"
  150 8 to 25 6" 5/16", 3/8", ½", 5/8", ¾", 1"

  SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

  TOP