Hỗ trợ trực tuyến

Sale

  • Chức danh
    Kỹ sư bán hàng
  • name_worker
    Mr. Nghĩa
  • main
  • cellphone
    (+84) 0985145116
  • skype2
  • Phòng Kinh Doanh

  • Chức danh
    Nhân viên kinh doanh
  • name_worker
    Ms. Linh
  • main
  • cellphone
    (+84) 976099925
  • skype2
  • Phòng kinh Doanh

  • Chức danh
    Nhân viên kinh doanh
  • name_worker
    Mr. Ngân
  • main
  • cellphone
    (+84) 909 22 0906
  • skype2
  • Phòng Kinh Doanh

  • Chức danh
    Nhân viên kinh doanh
  • name_worker
    Ms. Ngà
  • main
  • cellphone
    (+84) 0703682678
  • skype2
  • Phòng kinh doanh

  • Chức danh
    Nhân viên kinh doanh
  • name_worker
    Ms. Mơ
  • main
  • cellphone
    (+84) 0915599098
  • skype2
  • TIN NÓNG

    V/v THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP
    Thứ tư, 15:57 Ngày 01/07/2020

    CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIỆP NAM PHƯƠNG (DNPVN) xin chân thành cảm ơn sự hợp tác ...

    TOP